Helsingforsregattan 30.6 – 1.7. 2018

 

Tävlingsinbjudan i pdf-format

Tillägg till tävlingsinbjudan

 

HELSINGFORSREGATTAN 30.6 – 1.7.2018
Arrangör: Helsinki Sail Racing Management ry
TÄVLINGSINBJUDAN

Helsingfors Regattan är en internationell regatta, öppen för kölbåtar och vissa inbjudna lättbåtsklasser. Arrangör är Helsinki Sail Racing Management ry, vars medlemmar är sju segelklubbar i Helsingfors.
1. Regler
1.1. Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna.
1.2. Bilaga P i Kappseglingsreglerna är i kraft.
1.3. När texter på olika språk är motstridiga gäller den finska texten.
2. Reklam
Det kan krävas att båtar bär av arrangören vald och tillhandahållen reklam.
3. Behörighet och anmälan
Tävlingen är öppen för följande klasser:
8mR, 6mR, 5.5m, 5m, Star, Drake, H-båt, Folkbåt, Haj, 505, Snipe, E-jolle.

Klass öppnas, om inte annat skriftligen har överenskommits, endast om minst fem (5) båtar har anmält sig senast tisdagen 26 juni kl. 23.59.

Behöriga båtar kan anmäla sig genom att fylla i anmälningsblankett på www.helsinkiregatta.fi  och betala anmälningsavgiften senast tisdagen 26 juni kl. 23.59.

Efteranmälningar tas emot endast i öppnade klasser. Tävlingskansliet kan enligt eget övervägande godkänna efteranmälningar. Tilläggsavgiften är då 30€/båt.
Intyg över betald deltagaravgift kan krävas.

5. Klasser och deltagaravgifter

8mR     120€                                            6mR     100€
5.5m       75€                                            5m          75€
Star        70€                                            Drake     75€
H-båt      75€                                            Folkbåt   75€
Haj          75€                                            505          60€

Snipe       60€                                             E-jolle      50€
Anmälningsavgiften betalas till  HSRM:s konto:
Ålandsbanken, Bulevarden 3, 00120 Helsingfors

SWIFT-BIC: AABAFI22,  IBAN   FI39 6601 0010 2435 25

 

7. Tidtabell
7.2. Tävlingskansliet på HSS är öppet: fredag 29.6 kl. 19-20, lördag 30.6 kl. 8-9. Registrering i tävlingskansliet är inte obligatorisk.
7.3. Seglingsprogram
Lördag 30.6                                             Alla banor                                            1 varningssignal                      10:55
Söndag 1.7                                            Alla banor                                            1 varningssignal                      10:55
7.4 Antal seglingar per dag
Kölbåtar på E-banan:                       2
Övriga klasser:                                  3
7.6. Söndag 1.7 ges inte varningssignal efter kl. 15.

8. Mätningar, kontroller
Kontrollmätningar eller kontroll av utrustning kan göras när som helst under regattan.

9. Seglingföreskrifter
Seglingsföreskrifterna publiceras på www.helsinkiregatta.fi senast fredagen den 29.6 kl.12:00.

10. Tävlingsplats
Bas för tävlingarna är HSS/Skifferholmen. Det är inte obligatoriskt att förvara deltagande båtar i bashamnen.
Lättbåtar och trailers kan transporteras till Skifferholmen. Om eventuella transportbehov bedes informeras: pata_andersson(at)hotmail.com.

11. Banområden och klasser
Banområde D, S om Melkö: 5.5m, 5m, Star, H-båt, Folkbåt, Haj
Banområde E, Ytterskär: 8mR. 6MR, Drake
Banområde C, E om Ärtholmen: 505, Snipe, E-jolle

13. Poängberäkning
(a) Om färre än fyra seglingar har seglats är en båts poängtal summan av poängtalen för de enskilda seglingarna.
(b) Om 4-6 seglingar har seglats är en båts poängtal summan av poängtalen för de enskilda seglingarna så, att det sämsta poäntantalet lämnas bort.

19. Pris
Pris utdelas enligt SBF:s rekommendationer.

20. Ansvarsfriskrivning
De tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se regel 4, Beslut att kappsegla.

Arrangören påtar sig inget ansvar för materiella eller personskador eller dödsfall som ägt

rum i samband med eller före, under eller efter kappseglingen

21. Försäkring
Varje deltagande båt bör ha en ikraftvarande ansvarsförsäkring.

22. Publicering av uppgifter
HSRM har rätt att t.ex. På sina hemsidor publicerandeltagar- och resultatlistor samt bild- och videomaterial, som hänför sig tillHelsingforsregattan.

23 Kontaktuppgifter
Helsinki Sail Racing Management
c/o NJK, Kopparsundsgränden  9. 00200 Helsingfors
Patrick Andersson, pata_andersson (at) hotmail.com, +358 40 5404862

HSRM och medlemsföreingarna BS, HSK, HSS, HTPS, M, NJK, SPS önskar Dig välkommen till
Helsingfors Regattan 2018.
——————————————————————————————————————————-
(annons)
SEGLARFEST

Lördagen 30juni seglarfest på Skifferholmen. Yterligare uppgifter helsinkiregatta.fi