Helsingforsregattan 28.6 – 30.6. 2019

Arrangör: Helsinki Sail Racing Management ry

 

TÄVLINGSINBJUDAN

Helsingfors Regattan är en internationell regatta, öppen för kölbåtar och vissa inbjudna lättbåtsklasser. Arrangör är Helsinki Sail Racing Management ry, en medlemsförening i Segling och Båtsport i Finland. Medlemmar i HSRM är sju segelklubbar i Helsingfors.

1. Regler
1.1. Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna.
1.2. Bilaga P i Kappseglingsreglerna är i kraft.
1.3. När texter på olika språk är motstridiga gäller den finska texten.

1.4. Bilaga S i Kappseglingsreglerna tillämpas (standardseglingsföreskrifter)

2. Reklam
Det kan krävas att båtar bär av arrangören vald och tillhandahållen reklam.

3. Behörighet och anmälan
Tävlingen är öppen för följande klasser:
8mR, 6mR, 5.5m, 5m, Star, Drake, H-båt, Folkbåt, Haj, 505, Lightning, Snipe.

Klass öppnas, om inte annat skriftligen har överenskommits, endast om minst fem (5) båtar har anmält sig senast tisdagen 25.juni kl 23.59.

Behöriga båtar kan anmäla sig genom att fylla i anmälningsblankett påhttps://www.manage2sail.com/fi-FI?  och betala anmälningsavgift senast ti. 25.juni kl. 23.59.

Efteranmälningar tas emot endast i öppnade klasser. Tävlingskansliet kan enligt övervägande godkänna efteranmälningar. Tilläggsavgift 30€/båt. Intyg över betald deltagaravgift kan krävas.

 

5. Klasser och deltagaravgifter

8mR     120€                                            6mR     100€
5.5m       75€                                            5m          75€
Star        70€                                            Drake     75€
H-båt      75€                                            Folkbåt   75€
Haj          75€                                            505          60€

Snipe       60€                                             Lightning      75€
Anmälningsavgiften betalas till  HSRM:s konto:
Ålandsbanken, Bulevarden 3, 00120 Helsingfors

SWIFT-BIC: AABAFI22,  IBAN   FI39 6601 0010 2435 25

7. Tidtabell

Tävlingskansliet HSS/Skifferholmen är öppet fre 28.6 kl. 19-20, lör. 29.6 kl. 8-9.
Tävlingskansliet HSK är öppet to 27.6 kl. 18-20 och fre 28.6 kl. 9-10 och 19-20.
Registrering inte obligatorisk.

7.1. Seglingsprogram

Datum                     Klasser/Banor               1. varningssignal
Fredag 28.6            Drakklassen                   11:55
Lördag 29.6            Alla banor                      10:55
Söndag 30.6           Alla banor                      10:55

7.2 Antal seglingar per dag
8mR, 6mR, Drake                    2
Övriga klasser:                         3

7.3 Söndag 1.7 ges inte varningssignal efter kl. 15.

8. Mätningar, kontroller
Kontrollmätningar eller kontroll av utrustning kan göras när som helst under regattan.

9. Seglingföreskrifter
Seglingsföreskrifterna publiceras på https://www.manage2sail.com/fi-FI?  senast onsdagen  26.6  kl. 12:00. Kopior kan visas på anslagstavlorna på HSS och HSK.

10. Tävlingsplats
Bas för tävlingarna är HSK(8mR, 6mR, Drake) och HSS/Skifferholmen (övriga klasser). Det är inte obligatoriskt att förvara deltagande båtar i bashamnen.
Lättbåtar och trailers kan transporteras till Skifferholmen.  Om eventuella transportbehov bedes informeras: pata_andersson(at)hotmail.com.
Kölbåtar, som anländer på trailer kan sjösättas på HSK eller NJK. Kontakt senast 25.6:
NJK:  Patrick Andersson, pata_andersson(at)hotmail.com,  +358 40 5404862
HSK: Kari Lehtonen, +358 400 329955

11. Banområden och klasser
Banområde D, S om Melkö: 5.5m, 5m, Star, H-båt, Folkbåt, Haj
Banområde E, Ytterskär: 8mR. 6MR, Drake
Banområde C, E om Ärtholmen: 505, Snipe, E-jolle

13. Poängberäkning
(a) Om färre än fyra seglingar har seglats är en båts poängtal summan av poängtalen för de enskilda seglingarna.
(b) Om 4-6 seglingar har seglats är en båts poängtal summan av poängtalen för de enskilda seglingarna så, att det sämsta poängantalet lämnas bort.

19. Pris
Pris utdelas enligt SBF:s rekommendationer.

20. Ansvarsfriskrivning
De tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se regel 4, Beslut att kappsegla.

Arrangören påtar sig inget ansvar för materiella eller personskador eller dödsfall som ägt

rum i samband med eller före, under eller efter kappseglingen

21. Försäkring
Varje deltagande båt bör ha en ikraftvarande ansvarsförsäkring.

22. Publicering av uppgifter
HSRM har rätt att t.ex. på sina hemsidor publicera deltagar- och resultatlistor samt bild- och videomaterial, som hänför sig till Helsingforsregattan.

23 Kontaktuppgifter
Helsinki Sail Racing Management, c/o NJK, Kopparsundsgränden  9. 00200 Helsingfors
Patrick Andersson, pata_andersson (at) hotmail.com, +358 40 5404862

HSRM och medlemsföreningarna BS, HSK, HSS, HTPS, M, NJK, SPS önskar Dig välkommen till  Helsingfors Regattan 2019.

TÄVLINGSINBJUDAN I PDF-format
——————————————————————————————————————————-
(annons)
SEGLARFEST

Lördagen 29 juni seglarfest på Skifferholmen. Yterligare uppgifter helsinkiregatta.fi