2019

Resultaten är publicerade på Manage2sail-sidan.

2018

Resultat alla klasser: 8mR, 6mR, 5m, 5.5m Haj, H-båt, Folkbåt, Drake, FinnExpress, Snipe och 505

2017

Resultat alla klasser: 8mR, 6mR, 5m, 5.5m, H-båt, Folkbåt, Drake, Finn, Snipe och 505

2016

5m, 6mR, 8mR, FinnExpress, Finsk sarklass A, h-båt, folkbåt, drake

470, 505, Finn, Snipe

2015

8mR, 6mR, 5m

505

F18

Finn

H-båt

Folkbåt

Drake

Star

Snipe

2014

8mR
6mR
5m
5.5m
H-båt
Folkbåt
Drake
Star
Snipe
505
470
Finn
Laser Standard
Laser Radial
E-jolle

2013

8mR
6mR
5.5m
H-båt
Kansanvene
A-båt
Drake
Star
Snipe
505
470
Finn
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7
E-jolle

2012

8mR
6mR
5m
Folkbåt
H-båt
Drake
Star
Snipe
505
470
Finn
E-jolle

2011

8mR
6mR
5m
H-båt
Drake
Folkbåt
Star
Snipe
Lightning
505
470
E-jolle
Laser Radial och Laser Standard

2010

8mR
6mR
5m
H-båt
Drake
Star
Snipe
505
470
Laser
E-jolle

2009

8mR
6mR
5m, Folkbåt, H-båt, Star, Platu
Drake
Snipe
505
470, E-jolle, Laser
Zoom8
Optimist

2008

8mR, 6mR, 5m, folkbåt, Melges24, Platu, Star, H-båt, Drake
Snipe
505
E-jolle, Zoom8, 29er, Optimist, 470
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7