Helsingforsregattan närmar sig!

Isarna har försvunnit och  säsongen har igen kommit i gång. Det betyder, att Helsingforsregatan närmar sig – datum detta år är 30.6 – 1.7.

Detta år seglar vi på tre banområden: Ytterskär, Melkö och Ärtholmen. Bas för tävlingarna är HSS/Skifferholmen, där också lördagens informella  After Sail- evenemang går av stapeln.

Den största ändringen jämfört med förra året är, att  lättbåtarna 505, Snipe och E- jolle seglar vid Ärtholmen, alltså på  banområdet C.

Tävlingsinbjudan  och anmälningsblankett finns på nätet – helsinkiregatta.fi.

Välkommen med!

Helsinki Sail Racing Management
Pata Andersson