Helsingfors regattan 2021

Helsingforsregattan 2021 seglas 3-4.7.2021. Finnklassen fortsätter därefter 5-6.7 med sina egna NM- och FM-tävlingar.

Tävlingsinbjudan och andra relevanta dokument publiceras via manage2sail-systemet.

Välkommen att delta i regattan.

 

Helsinki Sail Racing Management