Tävlingen är öppen för följande klasser:
8mR, 6mR, 5.5m, 5m, Star, Drake, H-båt, Folkbåt, Haj, 505, Lightning, Snipe.

Klass öppnas, om inte annat skriftligen har överenskommits, endast om minst fem (5) båtar har anmält sig senast tisdagen 25.juni kl 23.59.

Behöriga båtar kan anmäla sig genom att fylla i anmälningsblankett påhttps://www.manage2sail.com/fi-FI?  och betala anmälningsavgift senast ti. 25.juni kl. 23.59.

Efteranmälningar tas emot endast i öppnade klasser. Tävlingskansliet kan enligt övervägande godkänna efteranmälningar. Tilläggsavgift 30€/båt. Intyg över betald deltagaravgift kan krävas.