Tävlingen är öppen för följande klasser:
8mR, 6mR, 5.5m, 5m, Star, Drake, H-båt, Folkbåt, Haj, 505, Snipe, E-jolle.

Klass öppnas, om inte annat skriftligen har överenskommits, endast om minst fem (5) båtar har anmält sig senast tisdagen 26 juni kl. 23.59.

Behöriga båtar kan anmäla sig genom att fylla i anmälningsblankett här nedan och betala anmälningsavgiften senast tisdagen 26 juni kl. 23.59.

Efteranmälningar tas emot endast i öppnade klasser. Tävlingskansliet kan enligt eget övervägande godkänna efteranmälningar. Tilläggsavgiften är då 30€/båt.

Intyg över betald deltagaravgift kan krävas.

Vene / Båt / Boat

 

Varmistus / Verifikation / Verification