Purjehdusohjeet pdf-muodossa.

Liite A1/purjehdusohjeet 505, Finn, Vikla pdf-muodossa.

Liite A2/Radat 8mR, 6mR, 5.5m, 5m pdf-muodossa.

Liite A3/Radat h-vene ja kansanvene pdf-muodossa.

Liite A4/Ratakuvio 505, Finn ja Vikla pdf-muodossa.

Liite A5/Ratakuvio kölveneet paitsi Louhi pdf-muodossa.

Lisäys nro 1 purjehdusohjeisiin (aikataulu radoilla C, E ja G).

 

Helsinki Regatta 30.6 – 2.7.2017 Purjehdusohjeet

Järjestäjä: Helsinki Sail Racing Management, Helsinki http://helsinkiregatta.fi

1 Säännöt
1.1.Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 1.2.Kilpailusääntöjen Liite P on voimassa luokissa 505, Finn, Vikla.
1.3.Kielten ristiriitatapauksessa suomenkielinen teksti on ratkaiseva.
1.4.Sääntöä RRS 44.1. muutetaan m seuraavien luokkien osalta siten, että vene suorittaa yhden kierroksen rangaistuksen: 8mR, 6mR,5.5m, 5M, H, F, D

2 Tiedotukset kilpailijoille
Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee Liuskasaaressa (luokat 8mR, 6mR, 5.5m, 5M, H, F ) sekä HSK:lla (D, 505, Finn, Vikla)

3 Muutokset purjehdusohjeisiin
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 9.00 voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan ilmoitustaululle ennen klo 20.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä.

4 Maissa annettavat viestit
4.1.Maissa annettavat viestit nostetaan kerhotalon ulkopuolella olevaan tankoon.
4.2.Kun lippu AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin” korvataan sanoilla ”aikaisintaan 60 minuutin.”

5 Luokat, luokkaliput, rata-alueet, rekisteröinti
5.1. Rekisteröinti
– louhet: to 29.6 klo 18-20, pe 30.6 klo 8-9 HSK:n kilpailutoimistossa
– 505, Vikla, Finn pe 30.6. klo 18-20, la 1.7 klo 8-9 HSK:n kilpailutoimistosssa
– muut köliveneet: pe 30.6. klo 19-20, la 1.7 klo 8-9 kilpailutoimistossa Liuskasaaressa. Rekisteröinti ei ole pakollinen
5.2 Luokat, ryhmät ja rata-alueet

Luokka     Luokkalippu     Rata-alue    Liite
Louhi            D                    E                    A1, A6
8mR              D                   G                    A2, A5
6mR              E                    G                   A2, A5
5.5m, 5M      F                    G                   A2, A5
H                    D                   C                   A3,A5
F                     F                    C                   A3,A5
505                D                    D                   A4
Finn               E                     D                   A4
Vikla              F                     D                   A4

5.3 Kunkin luokan kilpailuista on lisätietoja liitteissä A1 (Louhet), A2 (8mR, 6mR, 5.5m, 5M), A3 (H-vene, Kansanvene), A4 (505, Finn, Vikla)

5.4 Kilpailun viimeisenä päivänä ei lähtöproseduureja käynnistetä kl 15:00 jälkeen

6 Kilpailukeskus
Kilpailukeskuksena on HSS Liuskasaari

7 Radat ja merkit, radan muuttaminen
7.1.Radat ja merkit on esitetty liitteissä A1, A2, A3, A4
7.2.Kilpailulautakunta muuttaa seuraavaa rataosuutta siirtämällä alkuperäisen merkin (tai maalilinjan) uuteen paikkaan.
7.3.Sääntöä 33 muutetaan siten että kohdat 33(a)(1), 33(a)(2) ja 33(b) poistetaan.

9 Protestit ja hyvityspyynnöt

9.1.Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne protestien määräaikaan mennessä.
9.2.Kunkin luokan protestien määräaika on 90 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on tullut maaliin päivän viimeisessä purjehduksessa tai kun kilpailulautakunta viestittää, että tänään ei enää kilpailla, jolloin myöhempi määräaika pätee.

9.3.Ilmoitustaululle pannaan 30 minuutin kuluessa protestien määräajasta ilmoitukset, joissa kilpailijoille tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisia tai nimettyjä todistajia. 9.4.Ilmoitus kilpailulautakunnan tai protestilautakunnan protestista pannaan ilmoitustaululle säännön 61.1(b) mukaiseksi ilmoitukseksi veneelle

9.5.Ohjeiden 10,12 ja 13 rikkomukset eivät ole peruste veneen protestille. Tämä muuttaa sääntöä 60.1(a). Näistä rikkomuksista annettavat rangaistukset voivat olla purjehduksen hylkäämistä lievempiä, jos protestilautakunta niin päättää.

9.6.Viimeisenä aikataulun mukaisena purjehduspäivänä on tutkinnan uusimispyyntö toimitettava
a) protestien määräaikaan mennessä, jos pyynnön esittävä asianosainen on saanut tiedon päätöksestä edellisenä päivänä;
b) viimeistään 30 minuuttia sen jälkeen, kun pyynnön esittävä asianosainen on saanut tiedon päätöksestä sinä päivänä.
9.7.Viimeisenä aikataulun mukaisena purjehduspäivänä protestilautakunnan päätökseen perustuva hyvityspyyntö on toimitettava viimeistään 30 minuuttia sen jälkeen kun päätös on pantu ilmoitustaululle. Tämä muuttaa sääntöä 62.2.

10 Turvallisuusmääräykset

10.1.Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin mahdollista.

10.2.Veneen ollessa vesillä kilpailijoiden täytyy pitää päällään henkilökohtaisia kelluntavälineitä paitsi lyhyesti vaatteita ja henkilökohtaisia varusteita vaihtaessa tai säätäessä. Tämän säännön rikkomisesta annettava rangaistus voi olla lievempi kuin hylkääminen, mikäli protestilautakunta niin päättää.

11 Varusteiden ja mittojen tarkastukset

Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai jokin sen varuste luokkasääntöjen ja purjehdusohjeiden mukainen. Kilpailulautakunnan varusteiden tarkastaja tai mittaaja voi vesillä määrätä, että veneen on heti mentävä tietylle tarkastusalueelle.

12 Toimitsijaveneet

Toimitsijaveneet on teksti lipulla seuraavasti:

Kilpailulautakunnan veneet ”RC”
Tuomariveneet  ”JURY”
Turvaveneet ”SAFETY”
Lehdistö/valokuvaus   ”MEDIA”

13 Huoltoveneet

Joukkueenjohtajat, valmentajat tai muut huoltajat eivät saa olla alueilla, missä veneet kilpailevat, ensimmäisenä lähtevän luokan valmiusviestistä lähtien, kunnes kaikki veneet ovat tulleet maaliin tai luopuneet kilpailusta tai kun kilpailulautakunta viestittää lykkäyksen, yleisen palautuksen tai mitätöinnin.

14 Jätehuolto

Roskat voidaan panna tukiveneisiin tai kilpailun virallisiin veneisiin. Säännön 55 rikkomisesta annettava rangaistus voi olla lievempi kuin hylkääminen, mikäli protestilautakunta niin päättää.

15 Radioyhteydet

Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää puhe- tai datalähetyksiä eikä vastaanottaa sellaista puhe- tai dataliikennettä, joka ei ole kaikkien veneiden saatavilla. Kilpaillulautakunta pyrkii viestittämään kilpailijoille myös käyttäen VHF-puhelinta. Puuttuva tai virheellinen ilmoitus ei oikeuta hyvitykseen. Puuttuva, myöhässä annettu tai virheellinen ilmoitus ei ole hyvityspyynnön peruste”

16 Palkinnot

Palkintoja jaetaan SPV:n kaavan mukaisesti. Palkinnot ovat mitaleja ja tuotepalkintoja.

17 Vastuuvapautus

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

18 Vakuutus

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.
————————————————————————————–

KUTSU: Liuskaaressa on tarjoilla purjehtija-buffet lauantaina 1. heinäkuuta n. klo 16 alkaen. Lisätietoja www.helsinkiregatta.fi

Liite, bilaga, Appendix A5
Liite, bilaga, appendix A6
Liite, bilaga, appendix A3
Liite, bilaga, appendix A2
Amendment nr 1 to SI